Categories
Konverteringsoptimering Konverteringsoptimering Online Marketing

Vad är konverteringsoptimering och hur gör man?

Inom digital marknadsföring är konverteringsoptimering ett ämne som inte går att undvika.  Men ibland är det inte helt enkelt att veta vad det är man menar när man pratar om det. Därför tänkte vi att det är dags att reda ut hur det förhåller sig.

Konverteringsoptimering eller CRO som är en vanlig förkortning( det står för Conversion Rate Optimization)  är egentligen precis så enkelt som det låter. Man vill få så många besökare som möjligt att konvertera. Det vill säga genomföra ett köp, fylla i ett formulär, skicka en offertförfrågan eller genomföra en annan aktivitet som är viktig för din business.

För dig som inte orkar läsa så mycket kommer här snabblektionen, ni andra kan fortsätta läsa efter listan.

Så här gör man:

  • Sätt upp mål för vad besökarna ska göra
  • Sätt upp mätpunkter så att ni kan mäta målen i t ex Google Analytics
  • Bryt ner målen i olika delmål och actions (vad ska besökarna göra, vart ska de göra det och när?)
  • Ta fram hypoteser för hur ni ska komma närmare era mål (se steg 1), till exempel minska bounce rate eller öka Click through rate
  • Testa och mät så ni vet när ni har lyckats
  • Börja om på steg 1.

Vad är en konvertering?

En konvertering är ett uppsatt mål som ni vill att era kunder/besökare ska genomföra. För en ehandlare är det enkelt, där är en konvertering ett genomfört köp. Men för ett B2B-företag som inte säljer något online kan en konvertering till exempel vara en offertförfrågan eller ett inbokat säljmöte. En konvertering kan också vara att en person signar upp för ett nyhetsbrev om målet är att samla in personer till sin epostlista.

Det viktigaste är att man vet vad målet är och att man mäter det.

Målet kan såklart delas upp i mindre delar/delmål där varje steg är ett steg närmare slutmålet – konverteringen. En radda såna delmål i en bestämd ordning kallas för funnel (och det kan vi ägna ett helt blogginlägg åt men jag lägger det åt sidan så länge).

Hur får man fram konverteringsgraden?

Konverteringsgraden är en procentsats som visar hur många av besökarna som faktiskt genomför en konvertering. Den är enkel att få fram, ta bara antal konverteringar delat med antal sessioner (typ besök på sajten).

Om man tittar på konverteringar i Google Analytics är det viktigt att veta vilket mål man tittar på. Default inställningen i Google Analytics är nämligen konverteringsgrad för alla mål, men lite beroende på vilka mål du har satt upp för din sajt är den bilden mer eller mindre relevant. Därför är det viktigt att veta vilket mål man tittar på (t ex genomförda köp). Olika händelser kan ju såklart ha olika konverteringsgrad.

Vad påverkar konverteringsgraden?

Det två viktigaste parametrarna som påverkar en sajts konverteringsgrad är trafiken in och landningssidan. Har du mängder av trafik in till din sida men inga konverteringar är det förmodligen så att du antingen driver fel trafik eller har en kass landningssida.

Med trafiken pratar vi om allt som driver besökare till sajten. Det kan till exempel vara så att era besökare hittar er genom att Googla (organiskt sök) via sociala medier eller genom att klicka på en annons. Olika trafikkällor brukar konvertera olika bra eftersom det beror på var din kund befinner sig i sin köpresa.

Du vill alltså leda rätt besökare till rätt sida på din sajt. De som är intresserade av t ex skor ska hamna på sidan för skor och inte sidan för väskor eftersom den sidan inte är relevant om du är ute efter skor.

Landningssida och UX

Hur besökaren upplever din landningssida kommer också påverka din konverteringsgrad. Även om du har extremt relevant trafik in till sajten kan det hända att den inte konverterar om besökarna inte förstår vad de ska göra på sajten. För att trafiken ska konvertera måste du alltså guida besökarna rätt och använda Call To Actions som berättar för besökarna vad du vill att de ska göra.

UX är en förkortning för User Experience och med det menas helt enkelt besökarens upplevelse av landningssidan. Eftersom vi inte läser webbsidor på samma sätt som vi läser en bok eller tidning kan vi med hjälp av placeringen av olika element på sidan knuffa besökaren till att göra det vi vill. (Till exempel genom att till exempel  placera vår Call to Action på ett sätt så den syns direkt).

Det finns såklart massor av forskning på hur vi beter oss när vi besöker en sajt men man kan också mäta besökarnas beteenden med hjälp av olika eye-tracking-verktyg som läser av hur vi tittar på sidan och vad vi klickar på (mina favoritverktyg är Hotjar och Crazy Egg)

Liten ordlista

Här är några användbara förkortningar som används flitigt av digitala marknadsförare när man pratar konverteringsoptimering.

  • CRO – Conversion Rate Optimization. Det engelska uttrycket för konverteringsoptimering och det som används flitigast bland digitala marknadsförare.
  • CTR – Click Through Rate. Ett mått på hur många som klickar sig vidare från till exempel en annons till din sajt. Lågt CTR betyder att din annons inte är intressant för mottagaren eftersom de inte klickar på den.
  • CTA – Call to Action, ditt sätt att berätta för besökaren vad det är du vill att de ska göra. Utan Call to Action blir det väldigt lite Action.
  • CPA – Cost Per Aquisition. Kostnaden per konvertering helt enkelt. Om du annonserar och mäter konverteringar kan du enkelt räkna ut hur mycket varje konvertering kostat genom att dela annonskostnaden med antalet konverteringar.

 

By Anna Råström

Unikorn med expertis inom sociala medier, innehållsmarknadsföring och kommunikation. Älskar webbprojekt, datadriven PR och videoinnehåll!