Categories
Pressmeddelande

Kvinnligt SEO-nätverk över byrågränserna

Unikorn med expertis inom sociala medier, innehållsmarknadsföring och kommunikation. Älskar webbprojekt, datadriven PR och videoinnehåll!

Pressmeddelande: Stockholm 2019-05-10 I början av maj bjöd nystartade growthbyrån UNIKORN och prisvinnande SEO-byrån Pixel Nordic in till nätverksträff för kvinnor inom SEO. Initiativet är ett samarbete över byrågränserna för att stärka kvinnor i en traditionellt mansdominerad bransch. – Det finns kvinnliga SEO-förebilder, så som Vincenza La Starza, Linnea Hubble med flera – i nuläget […]