Digitala Strategier

One size fits No-one

Unikorn levererar inga färdiga paket utan anpassar alltid marknadsföringen utifrån er produkt/tjänst och era behov men vi börjar alltid med en strategi.

Strategin utgår från era mål och utmynnar i en konkret handlingsplan för hur ni ska nå dit. Ni kanske redan har en del på plats eller så behöver ni börja från scratch. Våra experter hjälper er hela vägen med uppstart och genomförande men vi utbildar även ert team och kan också hjälpa er att anställa om ni vill driva arbetet vidare inhouse.

För att nå resultat på snabbast möjliga och mest effektiva sätt, måste man ha en genomtänkt plan. Planen ska inte innehålla alltför detaljerade uppgifter, utan beskriva vad det är man tänker sig ska byggas. Det kallas för vision. 

Visionen översätts i ett strategiskt ramverk som får vara skalet för alla projekt och satsningar man kommer att behöva göra för att nå målet. Inom det strategiska ramverket identifierar man ett antal fokusområden och bryter till slut ner en strategi per fokusområde eller kanal. Det är först när du har kommit fram till den enskilda kanalens strategi, som du ser vad du behöver göra för att stötta ditt företags övergripande vision och mål, och som du kan skapa en handlingsplan för at nå de bästa resultaten – för ditt företag.

UNIKORN kan hjälpa till med att:

  • Ta fram och översätta ert företags vision i målbilder och KPIer
  • skapa en strategiskt ramverk för alla kanaler och fokusområden
  • skapa strategier för varje enskild kanal eller fokusområde
  • skapa en prioriterad handlingsplan
  • få in uppföljning i arbetet och se till att ni tar lärdom av era projekt

Låter det bra?